Osoby z innych parafii

Ślub osób nie należących do parafii św. Anny w Krakowie tzn. żadne z narzeczonych nie jest naszym parafianinem.

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji ślubu.

1. Rezerwacja terminu ślubu

Odpowiednio wcześniej należy dokonać wstępnej rezerwacji ślubu. Następuje to poprzez podpisanie umowy rezerwacji w naszej Kancelarii osobiście przez narzeczonych lub poprzez pełnomocnika.

2. Potwierdzenie rezerwacji

W ustalonym na umowie terminie należy potwierdzić datę ślubu oraz uzgodnić sposób i miejsce załatwienia formalności przedmałżeńskich (spisania protokołu).

3. Dostarczenie kompletnych dokumentów

Spisanie protokołu jest możliwe w parafii zamieszkania lub w kolegiacie.

W przypadku spisywania w parafii zamieszkania należy dostarczyć do parafii św. Anny tzw. LICENCJĘ.

W przypadku spisywania protokołu w parafii św. Anny, około trzy miesiące przed datą ślubu należy przyjść do kancelarii, przynosząc ze sobą:
1. Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego z data ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu.
2. Dowód osobisty.
3. Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia).
4. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy w szkole, tzw. indeks katechizacji.
5. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji na metryce).
6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich).

Jeśli formalności związane z zawieraniem małżeństwa realizowane są poza Kolegiatą, to parafia przygotowująca dokumentację wystawia tzw. licencję na parafię Św. Anny w Krakowie, którą wraz z 2 egzemplarzami dokumentów z USC należy dostarczyć do naszej kancelarii w odpowiednim czasie przed ślubem.

UWAGA – spisanie protokołu jest czasochłonne – w Kolegiacie św. Anny prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretny termin w celu uniknięcia zbędnego oczekiwania.

4. Dokumenty z parafii zagranicznych

Jeżeli dokumenty przygotowuje parafia spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, to procedurę ich kompletowania należy rozpocząć około 5 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Te dokumenty muszą bowiem zostać najpierw przesłane i zaakceptowane przez Kurię miejscowej diecezji, a następnie odesłane do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, która po ich analizie wystawia Kolegiacie św. Anny zgodę na udzielenie sakramentu małżeństwa. W wielu wypadkach zachodzi konieczność uzupełnienia zebranej dokumentacji lub wyjaśnienia nieścisłości.

5. Spotkanie przed ślubem

Przynajmniej na tydzień przed planowaną datą ślubu narzeczeni są proszeni o spotkanie w Kancelarii Kolegiaty celem ustalenia przebiegu ceremonii oraz uzupełnienia ewentualnych formalności.

Śluby odbywają się co godzinę.

Zakres odpowiedzialności naszej parafii ogranicza się do obowiązków wynikających z prawa kanonicznego i konkordatowego.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. more information

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij